به چه کسانی در مورد بیماریم بگویم؟

پاسخ آسان این است که “به هر کسی که می خواهید و هرچه می خواهید، بگویید”، اما این همیشه راحت نیست. شما باید تصمیم بگیرید چقدر به اطرافیانتان در مورد بیماری خود بگویید.

بعضی از افراد، مانند والدین، سرپرستان ومسئولان مدرسه، نیاز به دانستن تمام جزئیات دارند. اگر شما دور از خانه هستید، مثلا در دانشگاه، باید کسی را داشته باشید که بتواند زمانی که پزشک شما در دسترس نیست، مراقبت های پزشکی را انجام دهد. آن ها باید پیشینه بیماری، علائم و مراقبت های اورژانسی که برای بیماری شما ضروری است را بدانند.

دیگران، مانند استاد و رئیس شما، فقط باید بعضی از جزئیات برای درک اینکه چگونه علائم بیماری می تواند زندگی روزانه شما را تحت تاثیر قرار دهد، بدانند.