روابط اجتماعی و بیماری التهابی روده:

هنگام دوست یابی یا برقراری روابط اجتماعی با دوستانتان، ممکن است لازم باشد برای یک بار توضیح دهید که گاهی اوقات بیماری شما علائمی دارد که همیشه نمی توانید با آنها بیرون بیایید، اما دیگر لازم نیست همیشه بگویید. اگر احساس می کنید دوست دارید بیشتر از این درباره بیماری خود حرف بزنید، خوب این بستگی به خودتان دارد.

شما می توانید با وجود داشتن بیماری، یک رابطه موفق داشته باشید. این که آیا شما به دوست خود در مورد بیماریتان بگویید، به شما مربوط است. اگر شما رابطه ی جدی را آغاز نکرده اید ممکن است در این مورد صحبتی نکنید هر چند در مواقعی که شما قصد دارید زمان زیادی را با این فرد صرف کنید، بهتر است درباره مطلع کردن او درباره بیماری و شرایط خود  فکر کنید. در نهایت تصمیم گیری بر عهده خود شما هست.

اگر در این مورد مطمئن نیستید، می توانید با والدین، دوستان یا شاید فرد دیگری که مبتلا به بیماری التهابی روده است، مشورت کنید.