روش های دارویی برای بیماری کولیت

داروها یک روش معمول برای درمان کولیت اولسروز و بیماریهای التهابی روده(IBD) می باشند. با توجه به سلامت کلی شما، شدت بیماری و سایر عوامل، پزشک ممکن است داروهای مختلفی برای درمان علائم کولیت اولسروز ارائه دهد.

امروزه پنج دسته اصلی دارو برای درمان کولیت اولسروز که در زیر شرح داده شده است، استفاده می گردد.

  • آمینوسالیسیلات (۵-ASA)

این داروها شامل ۵-آمینوسالیسیلات اسید (۵-ASA) هستند. نمونه هایی از آن عبارتند از سولفاسالازین، مسالامین، اولسالازین و بالسالازید. به طور کلی این داروها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای استفاده در کرون تایید نشده اند با این حال، آنها می توانند با تاثیر بر سطح دستگاه گوارش موجب کاهش التهاب گردند. این دسته دارو ها برای درمان بیماری های کولیت اولسروز طیف متوسط مفید هستند و به عنوان یک درمان جهت پیشگیری از عود بیماری عمل می کنند. این گروه دارویی بر روی روده بزرگ عمل می کنند و در صورت محدود بودن بیماری به روده کوچک، این گروه از داروها موثر نخواهند بود.

  • کورتیکواستروئیدها

پردنیزون و متیل پردنیزولون(Prednisone & methylprednisolone) به صورت خوراکی و همچنین به صورت شیاف در دسترس هستند. کورتیکواستروئیدها به طور غیرمستقیم سیستم ایمنی را سرکوب می کنند و برای درمان بیماری کولیت اولسروز از طیف متوسط تا شدید استفاده می شوند. (منظور از به طور غیر مستقیم این است که این داروها قسمتهای خاصی از سیستم ایمنی بدن را که در ایجاد التهاب نقش دارند را هدف قرار نمی دهند، بلکه کل واکنش سیستم ایمنی را سرکوب می کنند) این داروها دارای عوارض کوتاه و بلند مدت هستند. این داروها  نباید به عنوان یک داروی نگهدارنده استفاده شوند. اگر استروئیدها نمی توانند مانع عود بیماری شما شوند، پزشک ممکن است برای کمک به مدیریت بیماری، داروهای دیگری را اضافه کند.

  • ایمونومودولاتور

این دسته از داروها واکنش سیستم ایمنی بدن را مهار می کند، بنابراین مانع از ایجاد التهاب مداوم می شود. ايمونومودولاتورها معمولا در افرادي که آمينوساليسيلات و کورتيکواستروييدهاي در آنها موثر نبوده اند و يا تنها تاثير خفیفی داشته اند، استفاده مي شود. این دسته از داروها ممکن است در کاهش یا حذف نیاز به کورتیکواستروئیدها مفید باشند. همچنین ممکن است در حفظ بهبودی افرادی که به داروهای دیگر پاسخ نداده اند نیز موثر باشند. ممکن است چند ماه طول بکشد تا ایمونومودولاتورها تاثیر خود را  نشان دهند.

  • آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک ها هنگامی که عفونتی مانند آبسه (ورم چرکی) رخ می دهد، استفاده می شود. آنها همچنین می توانند برای درمان فیستول در اطراف کانال مقعد و واژن مفید باشند. آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای درمان عفونت باکتریایی در دستگاه گوارش عبارتند از مترونیدازول، آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و دیگر موارد.

  • درمان های بیولوژیک

این روش های درمانی آخرین سطح درمان برای افراد مبتلا به بیماری کولیت اولسروز هستند که به درمان های متعارف پاسخ نداده اند. این داروها آنتی بادی هایی هستند که درمحیط آزمایشگاه کشت می شوند که از رشد پروتئین هایی که باعث التهاب در بدن می شوند، جلوگیری می کنند.