دکتر محمد روشنی متولد دی ماه ۱۳۵۳ هستند. ایشان کلیه مراحل آموزش ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان را با رتبه اول گذرانده اند و موفقیتهای ارزنده ای نظیر رتبه ممتاز در آزمونهای علمی کشوری ، المپیاد شیمی و کنکور سراسری شده اند. در سال ۱۳۷۱ در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته و در سال ۱۳۷۸ با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شدند . پس از اتمام دوره تخصصی بیماریهای داخلی و تعهدات مربوطه بلافاصله با رتبه ممتاز دوره فوق تخصصی بیماریهای گوارش و کبد بالغین را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز نمودند و این دوره را  در سال ۱۳۹۰ نیز با موفقیت طی نمودند از فعالیتهای علمی دیگر ایشان انجام تحقیقات متعدد و ارایه مقالات علمی معتبر، شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی مرتبط بوده است. در حال حاضر ایشان با داشتن بورد تخصصی بیماریهای داخلی و بورد فوق تخصصی بیماریهای گوارش و کبد ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده و به آموزش دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی ، در کنار طبابت و ارایه خدمات فوق تخصصی اشتغال دارند .

سوابق اموزشی و اجرایی:

  • تدریس مباحث کبدی (عمدتا هپاتیت ها) در مرکز مطالعات کبدی خاورمیانه
  • ارائه مشاوره پزشکی به صدا وسیما
  • پزشک مرکز بیماریهای کبدی خاورمیانه
  • Hepatitis monthly ویرستاری مجله
  • انجام مشاوره های پزشکی قانونی استان کردستان
  • مسئول آموزش و آزمون  آندوسکوپی  دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  • عضو انجمن گوارش امریکا و اروپا
  • عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی کردستان